MUDr. Ružena Hudecová - všeobecný lekár pre deti a dorast